Economuseum

Velkommen til Syse Gard Èconomusèe.

Economuseèt vårt vart opna i mai 2013. Eit Èconomusèe eller Economuseum er ei handverksbedrift som er valt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Handverksbedrifta skapar sitt eige driftsgrunnlag ved å produsera brukarvennlege produkt, laga etter tradisjonelle metodar og teknikkar, og ved å tilby kvalitetsikra kulturelle
opplevingar til alle besøkande.

  • Andre Economuseum i Norge

    Andre Economuseum i Norge

    Her finn du alle dei norske economuséa: – Arven 1868 (Bergen, Hordaland) – Aurlandskoen (Aurland, Sogn og fjordane) – Bunad…

    Les meir

  • Korleis er eit Economuseum oppbygd

    Korleis er eit Economuseum oppbygd

    Museumskonseptet er utvikla i Quèbec. Èconomusèe-nettverket, med medlemsbedrifter fra Canada og fleire nordeuropeiske land, er et samarbeid mellom bedrifter som…

    Les meir