Gardsarbeid

Me fortel om arbeidet på garden, og kva oppgåver dei ulike årstidene gjev oss. Du kan fylgja oss om våren med lamming og bløming, om sommaren med buføring av sauer, turistar og byrjinga på frukthaustinga før me tar deg med på ein smakebit av hausten med fruktplukking, foredling og anna gardsarbeid.

I sesongen kan ein oppleva arbeidet på gardet på nært hald!

Comments are closed.