Gardsdrift

  • syse_gard_omoss_gardsdrift_lam
  • syse_gard_omoss_gardsdrift_tilfjells

Syse Gard er eit bratt vestlandsbruk med gode forhold for dyrking av frukt . Derfor dyrkar me både moreller, plommer, pærer, og eple. I tillegg har me rundt 70 vinterfora sau, som går i fjellet om sommaren og som gir oss kjøt om hausten. Me foredlar mykje av det me produserer på garden og sel det i gardsutsalet.

Ingen innlegg enno.

Skriv eit innlegg