Lammekjøt

Me foredlar omtrentlig 140 lam  året. Dette er våre eigne lam i tillegg til litt meir. Lammene vert partert for så å salte og røyke dei etter gamle tradisjonar på garden. Kunnskapen går i arv frå generasjon til generasjon.

Utvalet av lammekjøt vil variere gjennom året, sidan me slaktar alt om hausten.

Comments are closed.