Lammekjøt

Me foredlar våre eigne lam i tillegg til litt meir . 140 lam i året. Desse er salta og røykte etter gamle tradisjonar på garden. Kunnskapen går i arv frå generasjon til generasjon. Utvalet vil variere gjennom året, sidan me slaktar alt om hausten.

Ingen innlegg enno.

Skriv eit innlegg