Syse Gard

Economuseum

Syse Gard Èconomusèe vart opna i mai 2013. Eit Èconomusèe er ei handverksbedrift som er valt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid.

Gardsmat

Me prøver å selje det meste kan av produkta våre på garden. Me lagar pinnekjøt, røykjekjøt, fenalår, rullepølse og Sysekorv. Me har ulike sortar moreller, plommer, eple og pærer. Me lagar eplemost og sider og produserer plommesyltetøy, eplemos, tørka eple og hermetisert frukt.

Gardsdrift

Bratt vestlandsbruk med gode forhold for dyrking av frukt . Derfor dyrkar me både moreller, plommer, pærer og eple. I tillegg har me ca 70 vinterfora sau som går i fjellet om sommaren og som gir oss kjøt om hausten. Me foredlar svært mykje av det me produserer på garden og sel det i gardsutsalet.

Historie

Me er femte 5.generasjon som driv garden no etter at vi overtok i 1999. Første generasjon Hans Røyar nstrand kjøpte garden i 1888. Han var bygningsmann. Kona Helena var jordmor.

No Comments Yet.

Leave a comment