Portfolio Category: Om oss

Gardshistorie

Syse Gard er ein familiedreven vestlandsgard: "Livskraft og tradisjon i nyskapande gardmiljø!” Gro og Hans er femte generasjon som driv garden. Hans Røynstrand kjøpte garden i 1888. Han var bygningsmann, og har vore med å bygd blant anna kyrkjespiret på kyrkja i sentrum. Kona hans Helena var jordmor i bygde. Hans bygde "stovehuset" på slutten av 1800 -...
Read more

Gardsdrift

Syse Gard er eit bratt vestlandsbruk med gode forhold for dyrking av frukt . Derfor dyrkar me både moreller, plommer, pærer, og eple. I tillegg har me rundt 70 vinterfora sau, som går i fjellet om sommaren og som gir oss kjøt om hausten. Me foredlar mykje av det me produserer på garden og sel...
Read more

Syse Gard

Economuseum Syse Gard Èconomusèe vart opna i mai 2013. Eit Èconomusèe er ei handverksbedrift som er valt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Gardsmat Me prøver å selje det meste kan av produkta våre på garden. Me lagar pinnekjøt, røykjekjøt, fenalår, rullepølse og Sysekorv. Me har ulike sortar moreller, plommer, eple og pærer....
Read more

Besøk

Me tek imot grupper etter avtale heile året. Om hausten kan de få vere med å plukke eple, presse eple og/eller ta ein tur i frukthagen. De kan og få smake på dei ulike produkta våre. Kom med ynskje og me kan lage eit opplegg etter dykkar ynskje. Guida omvising: 10 – 80 personar Møte: 20...
Read more