Portfolio Category: Om oss

Gardshistorie

Syse Gard er ein familiedreven vestlandsgard: "Livskraft og tradisjon i nyskapande gardmiljø!” Gro og Hans er femte generasjon som driv garden. Hans Røynstrand kjøpte garden i 1888. Han var bygningsmann, og har vore med å bygd blant anna kyrkjespiret på kyrkja i sentrum. Kona hans Helena var jordmor i bygde. Hans bygde "stovehuset" på slutten av 1800 -...
Read more

Gardsdrift

Syse Gard er eit bratt vestlandsbruk med gode forhold for dyrking av frukt . Derfor dyrkar me både moreller, plommer, pærer, og eple. I tillegg har me rundt 70 vinterfora sau, som går i fjellet om sommaren og som gir oss kjøt om hausten. Me foredlar mykje av det me produserer på garden og sel...
Read more

Syse Gard


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sysegard/public_html/wp-content/themes/sysegard/includes/aq_resizer.php on line 67

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sysegard/public_html/wp-content/themes/sysegard/includes/aq_resizer.php on line 68
Economuseum Syse Gard Èconomusèe vart opna i mai 2013. Eit Èconomusèe er ei handverksbedrift som er valt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Gardsmat Me prøver å selje det meste kan av produkta våre på garden. Me lagar pinnekjøt, røykjekjøt, fenalår, rullepølse og Sysekorv. Me har ulike sortar moreller, plommer, eple og pærer....
Read more

Besøk


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sysegard/public_html/wp-content/themes/sysegard/includes/aq_resizer.php on line 67

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sysegard/public_html/wp-content/themes/sysegard/includes/aq_resizer.php on line 68
Me tek imot grupper etter avtale heile året. Om hausten kan de få vere med å plukke eple, presse eple og/eller ta ein tur i frukthagen. De kan og få smake på dei ulike produkta våre. Kom med ynskje og me kan lage eit opplegg etter dykkar ynskje. Guida omvising: 10 – 80 personar Møte: 20...
Read more