Portfolio Category: Vertskapet

Gardshistorie

Syse Gard er ein familiedreven vestlandsgard: "Livskraft og tradisjon i nyskapande gardmiljø!” Gro og Hans er femte generasjon som driv garden. Hans Røynstrand kjøpte garden i 1888. Han var bygningsmann, og har vore med å bygd blant anna kyrkjespiret på kyrkja i sentrum. Kona hans Helena var jordmor i bygde. Hans bygde "stovehuset" på slutten av 1800 -...
Read more

Gardsdrift

Syse Gard er eit bratt vestlandsbruk med gode forhold for dyrking av frukt . Derfor dyrkar me både moreller, plommer, pærer, og eple. I tillegg har me rundt 70 vinterfora sau, som går i fjellet om sommaren og som gir oss kjøt om hausten. Me foredlar mykje av det me produserer på garden og sel...
Read more

Vertskapet Gro og Hans

Gro og Hans driv garden som femte generasjon av familien (sjå "gardshistorie" om du vil lese om dei ulike generasjonane). Dei overtok garden i 1999, og har sidan då bygd opp Syse gard slik me kjenner den idag. Her vert lammekjøt og frukt foredla etter gamle tradisjonar. Det vert laga pinnekjøt, røykjekjøt, fenalår og rullepølse....
Read more